Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
На 30 април и на 1 май 2022 г. (събота и неделя) в деловодството на ВСС е осигурена възможност за приемане на предложения за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите

27 април 2022 година

 

Деловодството на Висшия съдебен съвет ще работи на 30 април и на 1 май 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч., във връзка с осигуряване на възможност за приемане на писмени предложения за кандидати за членове на ВСС от прокурорската квота. Крайният срок за депозиране на предложения за издигане на кандидатури е не по-късно от два месеца преди първата събота на Общото събрание на прокурорите за избор на членове на ВСС – 1 май 2022 г., включително. Съгласно чл. 60, ал. 6 от ГПК, когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия следващ присъствен ден.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд