Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Работни срещи по проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 (НФМ 2014-2021) се провеждат в периода 26-29 април 2022 г.

28 април 2022 година

В четири последователни дни, в периода 26-29 април 2022 г., се провеждат работни срещи в гр. София в изпълнение на Дейност 1 „Мерки за осигуряване на по-добро функциониране на българската съдебна система във връзка с процедурите за назначаване, подбор и кариерно развитие на магистратите“ и Дейност 3 „Подобряване на прилагането на механизмите на възстановително правосъдие“ на проекта „Повишаване на професионализма в съдебната система“ по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 (НФМ 2014-2021). Партньор от държавата донор в изпълнението на проекта е Норвежката съдебна администрация.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд