Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет оптимизира щатната численост на Окръжна прокуратура – София

28 април 2022 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ съкрати щатната численост на Специализираната прокуратура с 1 свободна длъжност „прокурор“ и съответно разкри 1 длъжност в Окръжна прокуратура - София, считано от датата на вземане на решението. Необходимостта от новата длъжност е поради големия обем работа на прокуратурата, включваща и извършване на постоянен мониторинг върху дейността на девет районни прокуратури, които предстоят да бъдат окрупнени, съгласно решение на ПВСС по протокол № 7/17.02.2022 г., като е отчетена и спецификата на региона обслужван от прокуратурата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд