Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС увеличи бюджетите на 13 административни съдилища, във връзка с тържествено отбелязване на 15 години от тяхното създаване

28 април 2022 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет осигури допълнителни средства по бюджетите на 13 административни съдилища, във връзка с тържествено отбелязване на 15 годишнината от създаването на административните  съдилища в Република България. Средствата са предоставени по предложение от председателя на Върховния административен съд, както и по постъпили искания от председателите на административен съд - Пловдив и Административен съд – София-град.

Административен съд – София-град планира и провеждане на Ден на отворените врати, като ще бъде отпечатана брошура с информация за дейността на съда. 

Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2022 г. по параграф „Издръжка“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд