Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ

ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

Орган на съдебната власт Дата и място на избора Предложени кандидати Становища и въпроси
Върховна касационна прокуратура

25.09.2023 г.,10:30 часа
гр.София, бул."Витоша" № 2, в Съдебната палата, зала 23, етаж 4

Аксиния Леон Матосян - прокурор във Върховна касационна прокуратура  
Ирина Красимирова Апостолова - прокурор във Върховна касационна прокуратура  
Петя Маринова Маринова - прокурор във Върховна касационна прокуратура  
Емилия Пенева Пенева - прокурор във Върховна касационна прокуратура  
Върховна административна прокуратура

26.09.2023 г.,10:30 часа
гр.София, бул."Ал.Стамболийски" № 18, зала 1, етаж 1

Надя Ангелова Загорова - прокурор в Софийска градска прокуратура

 
Национална следствена служба 27.09.2023 г.,10:30 часа
гр.София, бул. " д-р Г.М. Димитров" № 42, Блок 3 на Националната следствена служба, заседателна зала, етаж 2
Ваня Атанасова Дойчева - следовател в Национална следствена служба  
Веселин Иванов Иванов - следовател в Национална следствена служба  
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд