Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи избора на административен ръководител на Окръжен съд – Хасково

21 март 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за 09.05.2023 г. избора на административен ръководител – председател на Окръжен съд – Хасково, поради неявяване на един от кандидатите Иван Маринов, административен ръководител на Районен съд – Димитровград, по здравословни причини.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд