Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело

21 март 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет спря производството по дисциплинарно дело № 1/2023 г. по описа на ВСС до влизане в сила на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, прието по т. 2 от Протокол № 8/07.03.2023 г. Мотив за спирането е, че срещу Мариана Иванова-Даскалова – съдия в Административен съд – Варна са заведени 2 дисциплинарни производства за едни и същи дела, и периоди от време.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд