Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи избора на административни ръководители на Районен съд – Средец и Районен съд – Чирпан

21.03.2023 година

Съдийската колегия на ВСС определи датата 11.04.2023 г. за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:

- Районен съд – Средец – 2-ма кандидати:

Венета Стефанова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Средец и Пламен Дойков – съдия в Районен съд – Малко Търново

- Районен съд – Чирпан – 1 кандидат:

 Атанас Динков – и.ф. административен ръководител председател на Районен съд – Чирпан.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд