Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Илиана Попова – съдия от Апелативен съд – Велико Търново

 

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2 буква „б“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Илияна Попова – съдия в Апелативен съд – Велико Търново, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак втора степен – „сребърен“, както и с парична награда в размер на 1500 лева, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

На основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Колегията освободи съдия Попова от заеманата длъжност, считано от 29.03.2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд