Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи чрез жребий съставите на изпитните комисии за младши съдии в края на обучението им в НИП

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) одобри поименни списъци на гражданските и на наказателните съдии от апелативните и окръжните съдилища, отговарящи на условията на чл. 258, ал. 3, изр. 2-ро от ЗСВ и чл. 4, изр. 2-ро и чл. 8, ал. 1 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии в края на обучението в Националния институт на правосъдието (НИП).

Колегията определи чрез жребий поименните състави на изпитните комисии за младши съдии, на основание чл. 258, ал. 3 от ЗСВ и чл. 8 от Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в НИП и във връзка със Заповед № РД-11-7/23.01.2023 г. на директора на института, както следва:

1. Изпитна комисия по гражданско право и процес – редовни членове:

- Станимира Иванова – съдия в Софийския градски съд;

- Иванка Дрингова-Каракашева – съдия в Окръжен съд – Варна;

- Аделина Троева – заместник-председател в Окръжен съд – Монтана;

- Катя Бельова – съдия в Окръжен съд – Благоевград;

- Пламен Златев – съдия Окръжен съд – Стара Загора.

Резервни членове:

- Жанета Георгиева – съдия в Окръжен съд – Плевен;

- Мариана Димитрова – съдия в Окръжен съд – Пазарджик.

2. Изпитна комисия по наказателно право и процес – редовни членове:

- Кристина Лалева – съдия в Окръжен съд – Плевен;

- Милена Рангелова – съдия в Апелативен съд – Пловдив;

- Светла Цолова – съдия в Апелативен съд – Бургас;

- Атанас Маскръчки – съдия в Окръжен съд – Благоевград;

- Христинка Христова-Божкова – съдия в Софийския градски съд.

Резервни членове:

- Андрей Ангелов – съдия в Софийския градски съд;

- Екатерина Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив.

Съдийската колегия определи дата за първо заседание на изпитните комисии – 18 април 2023 г. и прие график за заетостта на членовете на комисиите за провеждане на финалните изпити на кандидатите за младши магистрати випуск 2022-2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд