Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС атестира трима и повиши в ранг петима съдии

 

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) атестира  и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „много добра“ на Иван Бекяров – съдия в Районен съд – Пловдив. Той получи статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Колегията прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „много добра“ на Елисавета Деянчева – съдия в Окръжен съд – Кюстендил, както и на Даниела Борисова–Райчинова – съдия в Софийския градски съд и повиши в ранг, на основание чл. 234 от ЗСВ, петима съдии – Веселина Няголова – съдия в Софийския районен съд, Георги Гетов – съдия в Районен съд – Пловдив, Яница Събева-Ченалова – съдия в Окръжен съд – Сливен, Христо Христов – съдия в Районен съд – Севлиево и Ивелина Христова-Желева – съдия в Районен съд – Варна.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд