Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС ще внесе за обсъждане в Пленума на ВСС искане за тълкувателно решение

 

21.03.2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) предлага на Пленума на Висшия съдебен съвет да обсъди искане по чл.125 от ЗСВ за приемане на тълкувателно решение по чл. 124, ал. 1, т. 5 от ЗСВ от Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд, във връзка с противоречивата практика по тълкуването и прилагането на чл. 234 от ЗСВ.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд