Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допусна Петър Чочев до конкурса за младши съдии

 

21.03.2023 година

СК към ВСС уважи жалбата от Петър Чочев срещу недопускането му до участие в конкурса за младши съдии в окръжните съдилища, обявен с решение на Колегията по протокол № 3/31.01.2023 г. и го допусна, на основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, до участие в конкурса. Съдия Чочев е предоставил всички липсващи документи, които са станали повод за недопускането му.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд