Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Изложба с ученически картини, създадени по Образователната програма на ВСС и МОН, гостува във Висшия съдебен съвет

23 март 2023 година

Изложба с ученически картини под надслов „В страната на справедливостта“ ще бъде представена във Висшия съдебен съвет в периода 27 – 31 март 2023 г. Експозицията включва макет на съдебна зала и 34 платна с акрилни бои и позлатяване, компютърни рисунки и графики, създадени в периода 2019 – 2022 г. Тя ще бъде открита на 27 март 2023 г. от 14 ч. в зала „Пресцентър“ на Висшия съдебен съвет.

Творбите са създадени в рамките на Областния конкурс „В страната на Справедливостта“ на Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил, Районен съд – Дупница и Регионално управление на образованието в гр. Кюстендил. Той се провежда ежегодно за ученици от 1 до 12 клас в четири направления „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“, „Компютърна рисунка и колаж“ и „Видеоклип“. Конкурсът се реализира с подкрепата на ВСС в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката.

Конкурси за рисунки, есета, презентации, викторини и симулирани съдебни процеси се провеждат в цялата страна по Образоваталената програма на ВСС и МОН, реализирана със Споразумение за сътрудничество от 2014 г. През учебната 2022/2023 г. в нея участват 142 органа на съдебната власт, от които 98 съдилища и 44 прокуратури, следствени отдели и териториални отделения. Лектори са 420 магистрати, подпомагани от 109 съдебни служители, които работят доброволно, безвъзмездно и всеотдайно. По Програмата са обхванати през тази учебна година около 20 хил. ученици в страната. През деветте години от нейното реализира, повече от 100 000 младежи от 5 до 12 клас се запознаха със структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България. Програмата формира правна грамотност и култура, има принос за повишаване на степента на спазване на законите, насърчава на творческите търсения и изяви на подрастващите. В резултат на срещите с представители на съдебната власт, част от тези ученици избраха да продължат академичното си образование в юридически факултети.

В работата с младите хора, магистратите разширяват предвидените теми, съобразно техния интерес към киберпрестъпленията и опасностите в социалните мрежи, употребата на наркотични вещества, агресията в училище, трафика на хора, домашното насилие, трудовите права и как се постъпва на работа, как се регистрира търговец, правата на потребителите и други. С участие на младежите се създават мултимедийни презентации, анимирани филми, видео от симулирани съдебни процеси, провеждат се викторини, състезания, конкурси за есе, за рисунки, за плакати и други. Като партньори по Програмата са привлечени представители на различни институции и експерти от областните дирекции на полицията, Детска педагогическа стая, експерти-криминалисти, вещи лица, медицински специалисти, медиатори и други.

За реализираната Образователна програма, през 2017 г., ВСС е отличен в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа. Ежегодната награда се присъжда за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд