Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
203 КАНДИДАТИ СА ДОПУСНАТИ ДО УСТЕН ИЗПИТ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ И ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИТЕ ИЗПИТИ СА ПУБЛИКУВАНИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ВСС

24.03.2023

203 кандидати са допуснати до устен изпит по обявения, с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 44/30.11.2022 г., обн. в ДВ бр. 96/02.12.2022 г., конкурс за първоначално назначаване и заемане на 28 длъжности „прокурор“ в районните прокуратури.

Устните изпити с тях са насрочени за 3 – 9 април 2023 г., включително, в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП). Резултатите от писмения изпит и графикът за провеждане на устните изпити са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Едновременно с резултатите са публикувани и решението на казуса по наказателноправни науки, както и отговорите на теста по право на ЕС и в областта на правата на човека.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд