Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
423 КАНДИДАТИ СЕ ЯВИХА НА ПИСМЕНИЯ ИЗПИТ ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ НА 45 ДЛЪЖНОСТИ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

26 март 2023 година

Днес, в аудитории № 272 и № 292 на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ се провежда писмения изпит по обявения, с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 2/24.01.2023 г. (обн. ДВ, бр. 9/27.01.2023 г.), конкурс за първоначално назначаване и заемане на 45 длъжности „съдия“ в 31 районни съдилища.

От допуснатите до участие в конкурса 517 кандидати, на писмения изпит се явиха 423-ма.

В 09,00 ч., в зала № 272, в присъствието на членовете на конкурсната комисия и на кандидатите, се изтеглиха казусите по гражданскоправни и наказателноправни науки, както и теста по Право на Европейския съюз в областта на правата на човека, които кандидатите ще решават.

Кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър "4,50", както на казуса, така и на теста, ще бъдат допуснати до устен изпит.

Резултатите ще бъдат обявени на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет в тридневен срок от подписването на протокола от комисията по провеждането му.

Пожелаваме успех на всички кандидати!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд