Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри доклад с предложения на нормативни изменения за въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт

27 март 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри изготвения от изпълнителя по проекта – ДЗЗД Програмно бюджетиране, доклад, съдържащ преглед на нормативната рамка и правен анализ на актовете, с предложения на нормативни изменения за въвеждане на програмно бюджетиране в съдебната власт по приетата от Пленума на ВСС Методология за програмно бюджетиране в съдебната власт. Пленумът възложи на Представляващия ВСС и ръководител на Проект „Въвеждане на програмно бюджетиране в органите на съдебната власт“ да предприеме необходимите действия по изпращане на документите на Министъра на правосъдието и на Министъра на финансите в изпълнение на дейност 4 по проекта.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд