Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет определи свои представители за участие в работна група за усъвършенстване на нормативната уредба за ефективно и достъпно правораздаване по административни дела

27 март 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет и Атанаска Дишева – член на Висшия съдебен съвет за представители от Висшия съдебен съвет за участие в работна група към Министерство на правосъдието за усъвършенстване на нормативната уредба с цел постигане на по-бързо, ефективно и достъпно правораздаване по административни дела.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд