Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместник-председатели на Апелативен съд – Бургас и Окръжен съд – Шумен

26  септември 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет увеличи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, от две на три щатните длъжности „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ в Апелативен съд – Бургас, като трансформира една щатна длъжност „съдия“.

На основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 и чл. 169, ал. 2 от ЗСВ, назначи Галина Канакиева – съдия в Апелативен съд – Бургас, за заместник-председател на съда, ръководител на Наказателно отделение.

На същото основание е назначена Румяна Райкова – съдия в Окръжен съд – Шумен, на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд