Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще внесе в Пленума на ВСС искане на съдии от Пловдив и Сливен за произнасяне

26  септември 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение решението на Комисия „Бюджет и финанси“ по повод становище на съдии от Районен съд – Пловдив и Сливен, с което настояват ВСС да предприеме мерки за привеждане на възнагражденията на съдиите съобразно нормата на чл. 218, ал. 2 от ЗСВ.

Колегията ще внесе в Пленума на ВСС искането на съдиите, ведно с образуваната преписка, за произнасяне.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд