Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в по-горен ранг 6-ма прокурори и освободи един, поради подадена оставка

27 септември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Стела Мешова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението. От 30.09.2023 г. в ранг „прокурор в АП“ е повишена и Теменуга Фачикова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

От днес, в ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са повишени прокурорите от Софийска районна прокуратура Анастасия Топалова-Монова и Пламен Рашков, както и прокурорите от Окръжна прокуратура – Пловдив Гинка Лазарова и Владимир Вълев. Прокурорската колегия остави без уважение предложението от административния ръководител на Софийска градска прокуратура за поощряване на Божидара Ганева-Димова – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура с отличие „предсрочно повишаване в ранг“. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

Във връзка с подадена оставка, на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, колегията освободи Емил Ангелов от заеманата длъжност „прокурор“ във Военно-окръжна прокуратура – Пловдив, считано от 02.10.2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд