Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести прокурори по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, премести на основание, чл. 194, ал. 2 от ЗСВ,  Бойка Лулчева – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Пловдив, считано от 23.10.2023 г. На посоченото основание и от същата дата, Мария Тодорова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив, се премества длъжност „прокурор“ в Софийска градска прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд