Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България

27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени, на основание чл. 314, ал. 1 от ЗСВ, Класификатора на длъжностите в администрацията на Прокуратурата на Република България и определи възнаграждението на служителите „прокурорски помощник“ да бъде в размер от 70 до 90 на сто от основното възнаграждение за най-ниската прокурорска длъжност, считано от 01.10.2023 г. Решението е във връзка с установени несъответствия във възнагражденията между прокурорските и съдебните помощници. Съгласно действащия към момента Класификатор, възнагражденията за длъжността „прокурорски помощник“ са определени с точни суми в посочения диапазон, съгласно решение на Прокурорската колегия по протокол № 7/27.02.2023 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд