Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед, с която е обърнато внимание на Данислав Николов – зам. районен прокурор на Районна прокуратура – Разград

27 септември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед на районния прокурор на Районна прокуратура – Разград, от 03.07.2023 г., с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Данислав Николов – зам. районен прокурор на Районна прокуратура – Разград.

Заповедта и решението на Прокурорската колегия на ВСС ще бъдат приложени към кадровото досие на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд