Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС - тричленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 19/2023 г.

27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 6123 от 08.06.2023 г. на Върховния административен съд - тричленен състав - ІІ колегия, по адм. дело № 19/2023 г., с което отхвърля жалбата на административния ръководител на Районна прокуратура – Благоевград срещу решение на прокурорската колегия по т. 11 от протокол № 44/30.11.2022 г., с което не се налага дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на Румяна Иванова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград.

Решението на Върховния административен съд ще бъде приложена към кадровото дело на прокурора.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд