Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС изрази становище по тълкувателно дело № 5/2023 г. по описа на ВАС, във връзка с противоречива практика при налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на магистрат

27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изрази становище, във връзка с отправена покана от Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд (ВАС), по образуваното Тълкувателно дело № 5/2023 г. по описа на ВАС, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 28.09.2023 г. Предмет на тълкувателното дело е изискуемото мнозинство, с което съответната колегия на ВСС приема решение за потвърждаване или отмяна на дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ — „забележка“, наложено от административен ръководител. Прокурорската колегия на ВСС изрази становище, че решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, с което на основание чл. 314, ал. 4 ЗСВ се потвърждава наложено от съответния административен ръководител дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, се приема с квалифицирано мнозинство – не по-малко от шест гласа за прокурорската колегия, а за приемането на решение за отмяна на наложено от съответния административен ръководител дисциплинарно наказание по чл. 308 ал. 1, т. 1 ЗСВ – „забележка“, е достатъчно обикновено мнозинство – повече от половината от присъстващите членове.

Становището ще бъде изпратено на Общото събрание на съдиите от колегиите на Върховния административен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд