Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи районния прокурор на Районна прокуратура – Плевен за и. ф. административен ръководител

27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Пламен Петков – административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, считано от 02.10.2023 г. Неговият първи мандат изтича на 01.10.2023 г. и с оглед осигуряване на ефективно ръководство на дейността на прокуратурата и. ф. главният прокурор Борислав Сарафов е предложил Пламен Петков да продължи да изпълнява функциите на административен ръководител.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд