Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отправи искане до ВАС за допускане на предварително изпълнение на решението, с което Райна Бачева е освободена от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура - Перник

 27 септември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с искане за достъп до Районна прокуратура – Перник от Райна Бачева, взе решение да изпрати нейното заявление до административния ръководител на Районна прокуратура – Перник, по компетентност. Колегията отправи искане, на основание чл. 167, ал. 1 от АПК, до Върховния административен съд, в качеството на страна по административно дело № 7836/2023 г. по описа на ВАС, чрез съответния процесуален представител, за допускане на предварително изпълнение на решението на Прокурорската колегия по т. 8 от Протокол № 28/26.07.2023 г., с което на Райна Бачева, на основание чл. 160, във вр. С чл. 165, ал. 1, т. 3 от ЗСВ е освободена от длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Перник, считано от датата на вземане на решението.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд