Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „СЪДИЯ“ В РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА

Уведомяваме Ви, че резултатите от класирането на кандидатите в конкурса за преместване на длъжност „съдия“ в районните съдилища, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по пр. № 29/19.09.2023 г., т. 10 за връщане на конкурсната процедура, са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в раздел „Важно“ > „Конкурсни процедури“ > „Конкурс за повишаване в длъжност и преместване“ > 2023 > „Конкурси за преместване“ > РАЙОНЕН СЪД.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд