Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС изпраща на Народното събрание сигнал за констатирано противоречие в ЗСВ

3 октомври 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще сезира Народното събрание за противоречие между чл. 33, ал. 4, във връзка с чл. 30, ал. 5, т. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 320, ал. 6 от ЗСВ, с искане за предприемане на необходимите действия и мерки за тяхното отстраняване и попълване на празнотите в закона.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд