Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Калин Баталски за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Перник

3 октомври 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 175, ал. 4, изречение второ от Закона за съдебната власт, в изпълнение на решение на СК на ВСС по протокол № 31/23.10.2028 г., т. 15, определи Калин Баталски  - административен ръководител – председател на Окръжен съд – Перник, за  изпълняващ тези функции, считано от 22.10.2023 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решението е във връзка с изтичането на 22.10.2023 г. на неговия първи мандат като административен ръководител на съда.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд