Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ОПТИМИЗИРАНЕ НА ЩАТНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

1 ноември 2023 година

Във връзка с предстоящото оптимизиране на щатната численост на органите на съдебна власт и обявяване на конкурси, уведомяваме всички магистрати, които имат желание за преместване в районните съдилища за възможността да депозират писмено заявление в Администрацията на Висшия съдебен съвет или на и-мейл адрес konkursi@vss.justice.bg , в срок до 5.11.2023 г., включително.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд