Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
СЪОБЩЕНИЕ ДО КАНДИДАТИТЕ В КОНКУРСА ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО НАЗНАЧАВАНЕ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ

02 ноември 2023 година

Във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, обн. в Държавен вестник брой № 84 от 06.10.2023 г., Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, който е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел „Нормативни и вътрешни актове“ - „Актове на ВСС“ - „Етични кодекси“. Съобразно разпоредбата на чл. 184, ал. 6 от ЗСВ и чл. 7, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 09.02.2027 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 40 от 01.11.2023 г., утвърди Конспект с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи.

Конспектът е публикуван на интернет страницата на Висшия съдебен съвет – Раздел „Важно“ – „Конспекти“ – „Конспект с въпроси по Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи“, както и в раздела на конкурса.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд