Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие доклад за изпълнението на проект „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“

6 ноември 2023 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение доклад за изпълнение на дейностите по проект инвестиция „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС)“, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България към 12.10.2023 г.

Пленумът на ВСС отправи запитване до министъра на финансите дали се предвижда инвестиция „Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата“ да остане част от НПВУ или да бъде извадена от него и финансирана от бюджета на съдебната власт, като в случай, че се предвижда да остане част от НПВУ да се предостави информация за срока за подписване на оперативното споразумение за изпълнението ѝ.

Изменено е решение по т. 31 от Протокол № 25/21.07.2022 г.от заседание на пленума на ВСС, като за координатор на проекта е определен и.д. директор на дирекция „ИТСС“ в АВСС.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд