Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение заповед за обръщане на внимание на съдия от Окръжен съд – Бургас и отложи произнасянето по наложено дисциплинарно наказание на съдия от Софийски градски съд

7 ноември 2023  година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № 1137/29.09.2023 г. на административния ръководител на Окръжен съд – Бургас, с която на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е обърнато внимание на Галя Белева – съдия в Окръжен съд – Бургас. На основание чл. 327, ал. 3 от ЗСВ, заповедта, ведно с решението на СК са приложени към кадровото дело на съдията.

Колегията отложи произнасянето по Заповед № РД-08-5050/08.08.2023 г. на административния ръководител на Софийски градски съд, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, на Александър Ангелов – съдия в СГС, до произнасянето на Пленума на Върховния административен съд по тълкувателно дело № 5/2023 г. относно необходимите мнозинства на съдийската и прокурорската колегии на ВСС за потвърждаване или отменяне на дисциплинарно наказание „забележка“ на магистрат.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд