Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи Иван Димитров за и. ф. председател на Районен съд – Дупница

7 ноември 2023  година

Съдийската колегия на ВСС определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на свое решение по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15,  председателя на Районен съд – Дупница Иван Димитров за и. ф. административен ръководител на съда, считано от датата на изтичане на мандата му - 19.11.2023 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Съдия Димитров е единствен кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на районния съд, открита с решение на съдийската колегия по протокол № 29/19.09.2023 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд