Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2023 г.

7 ноември 2023 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за първото полугодие на 2023 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт. Таблиците ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС в раздел „Съдебна статистика“.

Според обобщената информация постъпилите в съдилищата дела през първите шест месеца на годината са 263 266 броя, което е с 3,20 % повече спрямо постъпилите дела през 2022 г. и с 6,47 % по-малко от тези за 2021 г. Общо за разглеждане през полугодието има 391 499 броя дела, които са с 0,88 % повече от тези за същия период на 2022 г., и с 6,35 % по-малко от делата за периода през 2021  г. Свършените  за шестте месеца дела са 267 023 броя, с 1,18 % повече от приключените за полугодието през 2022 г. и с 6,77 % по-малко спрямо 2021 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд