Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС откри процедура за избор на окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград

8 ноември 2023 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград.

Предложения за назначаване могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в Държавен вестник в администрацията на Висшия съдебен съвет, по електронен път с квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg или чрез лицензиран пощенски оператор на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12.

Решението ще бъде обнародвано в Държавен вестник и публикувано на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд