Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС премести четирима следователи по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

8 ноември 2023 година

Прокурорската колегия на ВСС премести магистрати по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, по тяхна молба. Антония Димитрова – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив е преместена на идентична длъжност в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик, а Васил Василев – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пазарджик е преместен в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив.

На същото основание, колегията премести Светла Иванова – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен на място в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив и премести Валентин Славейков – следовател в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, на длъжност „следовател“ в Окръжния следствен отдел в Окръжна прокуратура – Сливен.

Решенията влизат в сила от датата на вземането им.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд