Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Добро управление
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС оптимизира щатната численост на служители в Прокуратурата на Република България по предложение на и.ф. главния прокурор

8  ноември 2023 година

Прокурорската колегия на ВСС съкрати, на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, една свободна щатна бройка за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в  Районна прокуратура – Перник и разкри щат за длъжност „съдебен статистик“ в Окръжна прокуратура – Варна.

На същото основание съкрати един щат за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Видин и половин щат за длъжност „работник, поддръжка сгради“ в Районна прокуратура – Велико Търново, и разкри длъжност „прокурорски помощник“ в Районна прокуратура – Ямбол, и половин щат длъжност „чистач“ в Районна прокуратура – Плевен.

Съкратен е и един щат за „съдебен секретар“ в Районна прокуратура – Силистра и е разкрита длъжност „главен счетоводител“ в Учебен център ПД „Изгрев“– гр. Бяла.

Колегията съкрати, на основание § 7, ал. 2 от заключителните разпоредби към ЗИД на ЗСВ, една щатна бройка за длъжност „главен експерт – обществени поръчки“ и „старши експерт – обществени поръчки“ в администрацията, подпомагаща Европейските делегирани прокурори по чл. 136, ал. 10 от ЗСВ и разкри,  на основание чл. 30, ал. 5, т. 8 от ЗСВ, щат за длъжност „главен експерт – обществени поръчки“ и за „старши експерт – обществени поръчки“ в отдел „Обществени поръчки“, в Администрацията на главния прокурор.

Прокурорската колегия даде съгласие за трансформиране на една щатна бройка за длъжност „старши специалист – счетоводител“ в длъжност „главен специалист – счетоводител“ в Районна прокуратура – Ботевград.

Трансформиран е един щат „призовкар“ в „съдебен секретар“ и половин щат за „съдебен секретар“ в половин щат за „призовкар“ в Районна прокуратура – Смолян.

Трансформирани са още длъжност „административен секретар“ в „съдебен администратор“ в Районна прокуратура – Търговище, длъжност „касиер“ в „младши специалист – счетоводител“ в Окръжна прокуратура – Шумен и длъжност „съдебен статистик“ в „главен специалист – обработка на статистически данни“ в Районна прокуратура – Бургас.

Необходимите средства за възнагражденията на разкритите по-високо платени  щатни бройки  и за предложените за трансформиране длъжности ще бъдат осигурени от бюджета на ПРБ за 2023 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд