Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Гражданският съвет към ВСС ще обсъди промените в Закона за българските личните документи и проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица

14 ноември 2023 година

 

Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) ще изрази становище по Закона за изменение и допълнение на Закона за българските личните документи, както и проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица.

Темите ще се дискутират на 17 ноември 2023 г. (петък) от 9.30 ч.

Гражданският съвет към ВСС ще изясни причините, поради които над 207 000 българи нямат лична карта, ще анализира съдебната практика на производства по дела заведени срещу отказ на Министерство на вътрешните работи (МВР) да издаде документ за самоличност, както и становището на МВР по проблема.

Гражданският съвет ще обсъди становищата по проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица, (т.н. личен фалит) на Върховния касационен съд, Софийски градски съд, Българска национална асоциация „Активни потребители“, Висш адвокатски съвет, Камара на частните съдебни изпълнители, Национална асоциацията за защита на потребителите и омбудсмана на Република България.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд