Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 14 магистрати, повиши 9 в ранг, един придоби статут на несменяемост

15 ноември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, проведе периодично атестиране на Александър Лозанов и Диана Динкова – прокурори в Софийска районна прокуратура, и на Мая Христева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, като на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, прие за магистратите комплексна оценка „много добра“.

На основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във вр. чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно е атестиран Милен Миков – прокурор в Районна прокуратура – Габрово с комплексна оценка „много добра“.

Колегията атестира, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Десислава Драголова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Пловдив, прие комплексна оценка „много добра“ и магистрата придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, прокурорите Елза Митева-Варадинова – Районна прокуратура – Перник и Анелия Стойчева – Районна прокуратура – Силистра, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.

На същото основание на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“ са повишени прокурорите Елена Гоцева – Районна прокуратура – Благоевград, Румен Николов и Силвия Начкова – Районна прокуратура – Велико Търново, Павлин Вълчев – Окръжна прокуратура – Шумен,  

Димитър Беличев – Окръжна прокуратура – Пловдив,  Илияна Кирилова и

Деян Захариев – прокурори в Софийска районна прокуратура.

Решенията за повишаване в ранг влизат в сила от датата на вземането им.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд