Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи заместници на административните ръководители на Окръжна прокуратура – Сливен, на Софийска градска прокуратура и на Окръжна прокуратура – Стара Загора

15 ноември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 30, ал. 5, т. 4 от ЗСВ, трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Сливен чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа в една щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“, на която назначава Димитър Георгиев прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията назначи, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 3 от ЗСВ, Георги Николов – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Стара Загора, както и Деян Захариев – прокурор в Софийска районна прокуратура на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник градски прокурор“ на Софийска градска прокуратура.

Решенията влизат в сила от датата на встъпване в длъжност.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд