Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи дата за избор на административен ръководител на Окръжна прокуратура – Перник

15 ноември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 06.12.2023 г. за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 34/27.09.2023 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд