Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи наказание на двама прокурори и прие за сведение заповеди, с които е обърнато внимание на трима магистрати

15 ноември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Георги Асенов – прокурор във Върховна касационна прокуратура, по предложение на главния прокурор, както и на Орхидея Андонова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград, по предложение на административния ѝ ръководител.

Решенията може да се обжалват в 14-дневен срок от съобщаването им.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-04-1135/14.09.2023 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Варна, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Здравка Задгорска – прокурор в Районна прокуратура – Варна, както и Заповед № РД-04-168/14.10.2022 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Добрич, с която на същото основание е обърнато внимание на Красимир Димитров – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, Териториално отделение – Балчик. Приета е за сведение и Заповед № 387/29.09.2023 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Монтана, с която е обърнато внимание на Виктор Давидов – прокурор в Районна прокуратура – Монтана, Териториално отделение – Берковица.

На основание чл. 327, ал. 3 от ЗСВ, заповедите, ведно с решението на Прокурорската колегия на ВСС ще бъдат приложени към кадровите дела на магистратите.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд