Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Веселина Милушева за административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра

15 ноември 2023 година

 

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Веселина Милушева за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Силистра.

Веселина Милушева започва професионалната си кариера през 1997 г., като следовател в Окръжен следствен отдел – Силистра. От 2006 г. до 2018 г. работи като прокурор в Районна прокуратура – Силистра. От 20.07.2018 г. до 21.07.2023 г. е назначена за „административен ръководител – районен прокурор“, след което и до момента е определена за и.ф. административен ръководител на Районна прокуратура – Силистра.

Личната мотивация на прокурор Милушева за заемане на длъжността е изградена въз основа на образованието и професионалното ѝ развитие, както и на натрупания административен опит като част от ръководството на Районна прокуратура – Силистра. До настоящия момент е натрупала управленски опит и добре познава естеството на работата, на дейността на магистратите и служителите в системата, тъй като през годините са ѝ възлагани редица дейности от организационно и контролно естество. Наред с административната дейност продължава да изпълнява и задълженията си като прокурор, като участва в наказателни, граждански и административни дела.

Виждането ѝ за развитието на институцията през следващите години е, че трябва да се запазят създадените до момента добри практики и постигнатите високи резултати, който тя желае да доразвие с подкрепата и усилията на целия екип на прокуратурата и със съзнание за приемственост, и последователност.

Сред поставените цели са запазване на екипността и емоционалния комфорт за работа на магистрати и съдебни служители, последователност в действията и решенията на административния ръководител, повишаване квалификацията на магистратите и съдебните служители, своевременно приключване на досъдебните производства.

Прокурор Милушева изразява готовност да работи за стриктното спазване на закона, справедливо разпределяне на натовареността на всеки член от екипа на случайния принцип, безкомпромисно спазване на етичните правила за поведение на магистратите и съдебните служители, отговорно преследване на стремежа на всички работещи в системата на Прокуратурата на Република България за издигане авторитета и повишаване на доверието на обществото в институцията, като изключително важна част от правораздавателната система.

Пламен Найденов, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова – членове на ВСС, поставиха към прокурор Милушева въпроси, за това как се използва капацитета на следствения отдел, труден ли е района и кои фактори го правят такъв, и как ще се формира новия управленски екип.

Подкрепа за кандидата заявиха Огнян Дамянов, Евгени Найденов, Калина Чапкънова, Георги Кузманов, Евгени Иванов и Светлана Бошнакова – членове на ВСС, като отбелязаха, че в миналия си мандат като административен ръководител прокурор Милушева е постигнала много сериозни резултати, ползва се с висок авторитет сред колегите си, показва много добро познаване на работата и взаимодейства успешно с разследващите органи. Посочено бе, че с авторитета и философския си поглед е успяла да поддържа добър микроклимат и взаимоотношения в прокуратурата до момента, както и висок стандарт на работа.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд