Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, освободи полк. Воля Кънев от длъжност „съдия“ във Военен съд – Сливен, поради пенсиониране

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет, съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), освободи на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт полк. Воля Кънев от заеманата длъжност „съдия“ във Военен съд – Сливен, считано от 13.02.2024 г.

Решението е във връзка със заявление от полк. Кънев, за предстоящото му пенсиониране.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд