Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия, изпълняваща функциите на ВСС, покани за изслушване представител на Антикорупционния фонд и изпълняващия функциите „главен прокурор“ по скандала с Мартин Божанов

6 февруари 2024 година

Съдийската колегия, изпълняваща функциите на Висш съдебен съвет съгласно § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр. 106/22.12.2023 г.), взе решение да изслуша Николай Стайков – представител на Антикорупционния фонд и разследващ журналист, и Борислав Сарафов – изпълняващ функциите „главен прокурор“, във връзка с информация за частен клуб на Мартин Божанов – Нотариуса, посещаван от магистрати. От прокуратурата ще бъдат изискани справки за работата по досъдебни производства, образувани по сигнали за упражняван натиск срещу съдии.

Г-н Стайков и г-н Сарафов ще бъдат поканени за следващото заседание на съдийската колегия на 13.02.2024 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд