Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, премести двама прокурори по реда на чл. 194, ал. 2 от ЗСВ

7 февруари 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр.106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, премести, на основание чл. 194, ал. 2 от ЗСВ, Панайота Рандева – прокурор в Районна прокуратура – Ямбол, на длъжност „прокурор“ в Районна прокуратура – Сливен, с място на работа съдебния район на Районна прокуратура – Сливен, считано от 21.02.2024 г. На посоченото основание и от същата дата, Катя Стаменова-Христова – прокурор в Районна прокуратура – Сливен, е преместена в Районна прокуратура – Ямбол, с място на работа съдебния район на Районна прокуратура – Ямбол.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд