Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия, изпълняваща функциите на Висш прокурорски съвет, атестира трима прокурори

7 февруари 2024 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, която, на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на КРБ (обн. в ДВ бр.106/22.12.2023 г.), изпълнява функциите на Висш прокурорски съвет, проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Виктория Георгиева – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, на Калоян Кръстев – прокурор в Районна прокуратура – Варна, и прие на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“. Считано от датата на вземане на решенията, прокурорите  придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ.

Колегията проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Марин Малчев - прокурор в Софийска районна прокуратура, и прие, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА".

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд